Beleid, missie en visie

Logo_SPF-symbool-128pxDoel en beleid

Stichting Privacy First is opgericht in 2008. Het statutaire doel van Privacy First luidt als volgt:

Het behouden en bevorderen van het recht op privacy, alsmede de persoonlijke vrijheid van leefomgeving, op welke wijze dan ook, onder meer door het in rechte optreden voor alle burgers in Nederland ter bescherming van dit algemene belang; en het verrichten van al hetgeen met voornoemd doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aanleiding voor de oprichting en bestaansreden van Privacy First is het feit dat het recht op privacy in Nederland in toenemende mate onder druk staat. Ter bescherming en versterking van ieders recht op privacy treedt Privacy First daarom actief op in de vorm van politieke lobby, juridische acties en rechtszaken, informatieverstrekking en campagnes voor het grote publiek.

Klik HIERpdf voor het actuele beleidsplan van Privacy First op hoofdlijnen, inclusief ons beloningsbeleid (pdf).

Ons actuele standaardformulier voor de ANBI-publicatieplicht vindt u HIERpdf  (pdf).

Klik HIERpdf voor het actuele beleid van Privacy First inzake steun aan massaclaims op grond van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) (pdf). 

Missie 

Strategische missie van Privacy First is de ontwikkeling van Nederland tot internationaal privacy gidsland. Al onze activiteiten zijn hierop gericht. In dit verband organiseert Privacy First tevens de jaarlijkse Nederlandse Privacy Awards. In het algemeen belang kan Privacy First bovendien samenwerken met relevante bedrijven en overheden: meer hierover leest u op onze themapagina Privacy First Solutions.

Visie

Privacy vormt de basis van onze democratische rechtsstaat. Privacy is een universeel mensenrecht en fundamentele vrijheid en omvat naast de persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling ook de bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijke communicatie en integriteit van persoon en lichaam. Het recht op privacy is een vereiste voor het kunnen uitoefenen van diverse andere vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Het recht op privacy staat de laatste jaren echter onder grote druk. Privacy First vindt dat dit recht verdedigd moet worden door het te versterken en ziet privacy als een kans. Een kans voor Nederland om internationaal een privacy gidsland te worden. Om van Nederland een gidsland te maken, zien we een aantal vergezichten en concrete handvatten. Lees meer over de visie van Privacy First in ons pdfvisiedocument. Met onze visie willen we een klimaat van voortdurend onderzoek en reflectie op privacyvraagstukken stimuleren. We willen onze visie dynamisch maken door mensen met goede ideeën de kans te bieden om bij te dragen aan een continue discussie over privacy in de Nederlandse samenleving. Heeft u een goed idee? Of heeft uw organisatie ervaring op dit gebied die u graag wilt delen? Privacy First zoekt voortdurend mensen en organisaties die met ons willen meedenken over een toekomstig privacyvriendelijk Nederland.

Doe mee! Contact

© 2024 All Rights Reserved. Carefully crafted by WarpTheme

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
banner ned 1024px1
Deelnemer Privacycoalitie
Control Privacy
Pro Bono Connect logo 100