Over Privacy First
Over Privacy First
Privacy First is een onafhankelijke stichting met als doel het behoud en de bevordering van het recht op privacy. Privacy is een universeel mensenrecht en de basis van onze democratische rechtsstaat. Privacy First is in 2008 opgericht en bestaat grotendeels uit professionele vrijwilligers.
Ons Werkterrein
Ons Werkterrein
Privacy First zet zich in voor het recht op:
  • Privacy en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
  • Bescherming van persoonsgegevens.
  • Vertrouwelijke communicatie.
  • Lichamelijke integriteit.
Onze werkwijze
Onze werkwijze
Privacy First heeft als doel om deze rechten op een gedegen manier te laten vastleggen in de wet en treedt hierin actief op in de vorm van politieke lobby, juridische acties en rechtszaken, informatieverstrekking en campagnes voor het grote publiek.
Steun Privacy First!
Steun Privacy First!
Stichting Privacy First is voor de uitvoering van haar dagelijkse werkzaamheden en het voeren van rechtszaken grotendeels afhankelijk van donaties. Privacy First is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan Privacy First zijn daarom belastingaftrekbaar. Doneer nu!

Onze visie op privacy

Om van Nederland een gidsland op privacygebied te maken, zien we een aantal vergezichten en concrete handvatten. Met onze visie willen we een klimaat van voortdurend onderzoek en reflectie op privacyvraagstukken stimuleren.

Lees meer

 

Onze privacy solutions

Privacy First Solutions wil organisaties en het bedrijfsleven directer aanspreken op hun rol door ze uit te dagen om bij te dragen aan een privacyvriendelijk Nederland. In de visie van Privacy First geldt privacy als uitgangspunt van ontwikkeling en innovatie.

Lees meer

 

Nieuws en opinie

Rechtszaken

© 2024 All Rights Reserved. Carefully crafted by WarpTheme

Uw Steun!

Privacy First is voor de uitvoering van haar dagelijkse werkzaamheden en het voeren van rechtszaken volledig afhankelijk van giften en donaties.

Doneer nu!

De medewerkers en vrijwilligers van Privacy First zijn dagelijks druk in de weer om uw recht op privacy te waarborgen. Steun Privacy First daarom met een donatie.

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
banner ned 1024px1
Deelnemer Privacycoalitie
Control Privacy
Pro Bono Connect logo 100